Nihilizm bytu

Tak naprawdę, nie ma rzeczy która obiektywnie istnieje. Cała rzeczywistość jest iluzją percepcjonowaną przez odpowiednie struktury, które w ograniczonym stopniu ją odzwierciedlają, a w jeszcze mniejszym świadomie przetwarzają. Odnosząc się do ziemi i świata ożywionego, zwłaszcza zwierząt tak „dobrze” poznanych, możemy zauważyć że posiadają różne „systemy” odbierania otaczającej je rzeczywistości. Wyróżniamy wśród nich tak wyspecjalizowane i odrębne „systemy”, że nie sposób twierdzić iż doświadczają tego samego obrazu. Zatem wszystko co obserwuje człowiek (a w szerszym kontekście każdy byt) jest do pewnego stopnia iluzją. Dlatego w pełni świadomie możemy kreować swoje postrzeganie świata, bez oglądania się na innych. Dlatego w pełni możemy radować się otaczającym nas światem, bez względu na iluzje jaką chcą nas zaszczepić inni. Niewola umysłu jest najgorszą ze wszystkich. 

Religia, a prawo innych bytów

Tagi

„Prawa zwierząt są ważniejsze od religii”, owe piękne zdanie wypowiedziane przez ministra rolnictwa Danii zakazującego miesiąc temu uboju rytualnego, daje nam nadzieję na możliwość zwycięstwa nad zbrodniczymi systemami religijnymi. Nie ma religii, która nie ma na rękach krwi niewinnych ofiar.  Każdy pogląd filozoficzny usprawiedliwiający niehumanitarne traktowanie bytu powinien zostać uznany za nielegalny. Wrażliwość świata powoli rośnie w siłę i wzrostu nic już nie powstrzyma. Traktowanie człowieka jako najmądrzejszego, najbardziej inteligentnego bytu i nadawanie mu prawa do rządów nad światem jest irracjonalną ideą nieoświeconych ludzi. Człowiek to istotny element ziemskiego obrazu, lecz stanie się jedynie użyteczny dla niej, jeżeli w racjonalny sposób wykorzystując nabytą wiedzą stanie się nie panem, a jej zarządca. Jeżeli kreatywność ludzka nie zostanie wykorzystana ku polepszeniu sytuacji każdego bytu w powierzchniowych warstwach ziemi, wówczas nasza rola nie ma żadnego sensu. Ziemia jest żywym bytem, posiadającym duszę i wiele nieznanych właściwości, nie wierzę żeby nie posiadała systemów obronnych, mogących zniszczyć szkodliwe dla niej organizmy. Popuszczę wodzy fantazji, zakładając, że wszechświat musi mieć większy rozum od swoich tworów (ludzi, planet itp.) może zarządzać nimi i udzielać im pomocy. Dlatego ziemia mogłaby być uzdrowiona przez wyższe byty. Przestańmy wierzyć w bajki o ludzio-bogach, uniwersum nie mogło zostać stworzone przez byt przypominający człowieka. Dosyć personifikacji i zabobonów. Powinniśmy zrozumieć, że uniwersum nie kręci się wokół nas, jesteśmy wyłącznie jego częścią i jakże nic nie znaczącą. Dlatego czyńmy nasz świat bardziej tolerancyjnym. Nawet nauka przestaje być obiektywną dziedziną życia, nie zauważa skomplikowanej struktury bytów, stawiając siebie w centrum kreacji i pozwalając na ciemną emancypacją pseudotwórców, która i tak trafnie zostanie ocenione przez kolejne pokolenia.

Radość

Radość jest największym darem człowieka. Jako subiektywne odczucie nie podlega ocenie. Radość niesie za sobą wiele drogocennych wartości. Niestety wielu nie potrafi jej odnaleźć ze względu na różnorodne sytuację (np. sytuacja materialna, duchowa, zdrowotna, polityczna itp.). Nieuwarunkowaną radością każdej chwili istnienia możemy zapełniać naszą świadomość, stając się lepszymi istotami. Ponadto radością możemy zaszczepiać innych uzdrawiając mierność szarego życia. Radość pozwala uniknąć nie tylko agresji, ale i w niektórych przypadkach choroby. Radość jako objawienie wyższego świata powinno stać się przesłaniem duszy.

Przedziałowość

Żyjąc w uniwersum, dostrzegamy różnorodność bytów, które mają swoje określone (niezbadane i niepoznawalne) właściwości. Istnieją byty zorganizowane na różnym poziomie. Niektórzy nadają sobie prawa do określania użyteczności właściwości tych bytów poprzez działania empiryczne i pseudo logiczne wywody, uzasadniające ich wykorzystanie. Dlatego w coraz mniejszy sposób dostrzegana jest indywidualność każdej jednostki bytu i traktowanie jej w sposób instrumentalny. Dostrzec można podwójne standardy moralności. Przypomnę, że życie rozdzielnopłciowych organizmów w uniwersum (człowieka, zwierzęcia, rośliny, protistów itd) rozpoczyna się od stadium zygoty. Wśród ludzi brzydzących się holocaustem znaleźć można zwolenników aborcji, nie widzących w tym żadnej sprzeczności.

Dopóki nie znajdziemy w sobie poczucia tolerancji dla istnienia odrębnych bytów dopóty jesteśmy barbarzyńcami.

Istota przekazu

Tagi

Istnieje nieskończoność. Nikt nie zdoła zaprzeczyć, że istnieją mniejsze i większe struktury od tych, które do tej pory poznaliśmy. Nigdy nie zdołamy poznać otaczającej nas rzeczywistości. Wielu ludzi nie może pojąć niezwykłości nieskończoności lub tak bardzo jej się boi, że próbuje stworzyć swój własny obraz prawdy. Doprawdy każdy kto uważa, że wie więcej od innego bytu już zalicza się do tej grupy. Do tej grupy zaliczamy osoby o twardych i nieugiętych poglądach, którzy nie potrafią rozszerzyć swojej, i tak już z natury ograniczonej przez zmysły (czy też możliwości techniki) percepcji. Teoretycy różnorakich dziedzin tworzący prawa, wykazują bezwzględną niewrażliwość nie wiele czynników, których nie tylko wpływu nie potrafią przewidzieć, ale również nie są świadomi ich istnienia. Dlatego wiedza, która nie uwzględnia swojej niedoskonałości skazana jest na destrukcję. 

W związku z tym przekazywane na tym blogu treści nie mają na celu ślepego zawierzenia im, ale zaistnienia i dalszej ich interpretacji przez Was Drodzy Czytelnicy.